۰۴
اردیبهشت
دوره آموزشی مدیریت زمان
دوره آموزشی مدیریت حرفه ای زمان
۱۷:۰۰ - ۲۱:۰۰
(دو هفته قبل از رویداد اعلام خواهد شد)

  اطلاعات کلی دوره زمان: چهارشنبه چهارم اردیبهشت ساعت 17 صبح تا ساعت 21 محل برگزاری: دو هفته قبل از برگزاری رویداد اعلام خواهد...