نمایش 1-10 از 48 نتیجه
مدیر خوب تعارض های میان فردی کارکنان سازمان را کاهش می دهد

مدیر خوب تعارض های میان فردی کارکنان سازمان را کاهش می دهد

18 اردیبهشت 1398
5

یک مدیر هیچ‌گاه نباید به امید ازبین‌رفتن تعارض از آن اجتناب کند، ولی بهتر است از مشارکت‌کنندگان بخواهد که اقدامات موردانتظارشان را از طرف مقابل تشریح کنند. دراین‌حالت بهتر است طرف سومی که مسئول و مدیر مستقیم افراد نیست هم حضور داشته باشد. همچنین توصیه …

فردی که مدبرانه در حال شطرنج بازی کردن است

مدیر با تدبیر استراتژیک عمل میکند

6 بهمن 1397
0

یکی از واژه هایی که ظلم بسیاری در حق آن شده است واژه “استراتژی” میباشد. در کتاب “استراتژی خوب، استراتژی بد” نوشته ریچارد روملت که با شیوایی بسیار هنرمندانه ای، به تشریح واژه استراتژی پرداخته شده است؛ بیان میشود که مدیران چگونه میتوانند استراتژی های …