نمایش 1-10 از 48 نتیجه
فردی که مدبرانه در حال شطرنج بازی کردن است

مدیر با تدبیر استراتژیک عمل میکند

6 بهمن 1397
0

یکی از واژه هایی که ظلم بسیاری در حق آن شده است واژه “استراتژی” میباشد. در کتاب “استراتژی خوب، استراتژی بد” نوشته ریچارد روملت که با شیوایی بسیار هنرمندانه ای، به تشریح واژه استراتژی پرداخته شده است؛ بیان میشود که مدیران چگونه میتوانند استراتژی های …