نمایش 1-10 از 48 نتیجه
مدیر خوب حس خانه خود بودن را برای کارمندان خود ایجاد می کند

مدیر خوب حس خانه خود بودن را برای کارمندان خود ایجاد می کند

18 اردیبهشت 1398
7

کارمندان شما انگیزه بیشتری پیدا خواهند کرد اگر بدانند متعلق به سیستمی معتبر هستند. برای مثال، نمونه بارز این اقدام شرکت اپل است. کارمندان این شرکت حقوق بیشتری نسبت به شرکت های دیگر دریافت نمی کنند! ، اما به طرز عجیبی به این شرکت احساس …