نمایش 1-10 از 48 نتیجه
مدیر خوب تعارض های میان فردی کارکنان سازمان را کاهش می دهد

مدیر خوب تعارض های میان فردی کارکنان سازمان را کاهش می دهد

18 اردیبهشت 1398
5

یک مدیر هیچ‌گاه نباید به امید ازبین‌رفتن تعارض از آن اجتناب کند، ولی بهتر است از مشارکت‌کنندگان بخواهد که اقدامات موردانتظارشان را از طرف مقابل تشریح کنند. دراین‌حالت بهتر است طرف سومی که مسئول و مدیر مستقیم افراد نیست هم حضور داشته باشد. همچنین توصیه …